Սմբատ Հովհաննիսյան | Աննալների դպրոցը

Լույս է տեսել՝

Սմբատ Հովհաննիսյան

Աննալների դպրոցը և պատմության գրության կերպերը

Սարգիս Խաչենց ․ ՓՐԻՆԹԻՆՖՈ

Մենագրությունը նվիրված է XX դարի արևմտյան պատմգրության մեջ բեկում մտցրած Ֆրանսիական Աննալների դպրոցի պատմությանը։ Պատմական գիտելիքների ընդհանուր զարգացման համատեքստում վեր են հանվում Աննալների դպրոցի ավանդույթի ձևավորման պայմաններն ու կունքները։ Աննալների դպրոցի ծագման և զարգացման օրինակով վերլուծվում են աննալականների դասական հայեցակարգերի ձևավորումը և այլացումը, տարաբնույթ թեմատիկ և մեթոդական նախասիրություններն ու արդի պատմագիտության մեջ մի շարք հարացույցների կայացումը։

Սմբատ Հովհաննիսյան | Աննալների դպրոցը Սմբատ Հովհաննիսյան | Աննալների դպրոցը Reviewed by ՏԱՐԸՆԹԵՐՑՈՒՄ on ноября 24, 2022 Rating: 5
Технологии Blogger.