Արամ Անտոնյան | Աքսորի ճամբուն վրայ. Պատմվածքներ եւ հիշողութիւններ


Լույս է տեսել Արամ Անտոնյանի «Աքսորի ճամբուն վրայ. Պատմվածքներ եւ հիշողութիւններ» հատորը (գիրքը կազմեց, առաջաբանը և ծանոթագրությունները գրեց՝ Գրիգոր Պըլտեան, հրատարակությունը՝ Սարգիս Խաչենց.ՓՐԻՆԹԻՆՖՈ. 2017):

Հատորն ընդգրկում է արևմտահայ գրող Արամ Անտոնյանի (1974-1951) Եղեռնով ներշնչված պատմվածքներն ու անձնական հիշողությունները: Գործերը գրված են 1916-1946 թթ. և լույս են տեսել սփյուռքահայ մամուլի մեջ և երբեք լույս չեն տեսել միասնաբար:
«Այն հազուագիւտ արեւմտահայ գրողներեն մին է Արամ Անտոնյան, որ տարագրութեան ճամբուն վրա իսկ կը սկսի գրի առնել այդ դժնդակ փորձառութիւնը: Տարագրութիւնը արդէն կը տանի գրութեան: Հետզհետէ գիտակից դէպքերուն արտակարգ նշանակութեան՝ անմիջապես կը ձեռնարկե վկայագրութեան մեծ գործին, արձանագրելով ոչ միայն իր ապրածներն ու տեսածները, այլեւ վերապրողներու բերնէն իսկ երբեմն քաղելով անոնց պատմութիւնը: Քանի մը հազարի հասնող էջեր՝ ռաս-ուլ-Այնի, Ինթիլլիի, Մէսքէնէի, Տէր-Զօր ջարդերուն մասին՝ այս ամբողջը զետեղուած ընդհանուր ծրագրի մը մէջ. փաստել մտահղացումը, կազմակերպումն ու իրագործումը «Մեծ Ոճիր»-ին կամ «հայկական մարտիրոսագրութեան», ինչպէս կը կոչէ Անտոնեան 1915 աղէտը»:

Գրիգոր Պըլտեան (հատված առաջաբանից)
Արամ Անտոնյան | Աքսորի ճամբուն վրայ. Պատմվածքներ եւ հիշողութիւններ Արամ Անտոնյան | Աքսորի ճամբուն վրայ. Պատմվածքներ եւ հիշողութիւններ Reviewed by ՏԱՐԸՆԹԵՐՑՈՒՄ on октября 27, 2017 Rating: 5
Технологии Blogger.