Գրիգոր Պըլտեան | Ֆրանսահայ գրականութիւն


ՊԸԼՏԵԱՆ ԳՐԻԳՈՐ
ՖՐԱՆՍԱՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ. 1922-1972 /
Եր.: Սարգիս Խաչենց, ՓՐԻՆԹԻՆՖՈ, Անտարես,
2017.-895 էջ:


Այս հատորը ընդարձակ ուսումնասիրութիւնն է ֆրանսահայ գրականութեան կէս դարու երկայնքին` 1922էն 1972: Այստեղ կը քննուին ոչ միայն այդ շրջանի գլխաւոր հեղինակներու երկերը, այլեւ գրական մամուլը եւ այնտեղ արծարծուած հարցերը, ինչ կը վերաբերի օտարութեան հետ յարաբերութեան: Աշխատութիւնը մասամբ թարգմանութիւնն է հեղինակի ֆրանսերէն լեզուով գրած գործին. Cinquante ans de littérature arménienne en France, du Même à l’autre, 1922-1972, CNRS éditions, Paris 2001: Արփի Թոթոյեանի թարգմանութիւնը հեղինակը վերանայած է, վերամշակած, յաւելած որոշ մասեր, պահելով հանդերձ գործին կառուցւածքը: 
Գրիգոր Պըլտեան | Ֆրանսահայ գրականութիւն Գրիգոր Պըլտեան | Ֆրանսահայ գրականութիւն Reviewed by ՏԱՐԸՆԹԵՐՑՈՒՄ on января 20, 2018 Rating: 5
Технологии Blogger.