Օգյուստ Կոնտ | Պոզիտիվ փիլիսոփայության դասընթաց | համառոտ


Իր գլխավոր աշխատության մեջ Օգյուստ Կոնտը սահմանում է երեք փուլերի օրենքը, ըստ որի ցանկացած հասկացություն անցնում է տեսական երեք փուլ՝ աստվածաբանական, մետաֆիզիկական և գիտական: Վերջին փուլը նա կոչում է նաև պոզիտիվ: Այստեղից են գոյանում երեք միանգամայն տարբեր աշխարհի պատկերներ, որոնք բացառում են միմյանց: Միայն երրորդ փուլում մարդկային ոգին, հասկանալով բացարձակ իմացության անհնարությունը, հարցնում է այլևս ոչ թե Համայնի ծագման և ճակատագրի, այլ գործող օրենքների մասին:
Պոզիտիվ փիլիսոփայություն կառուցելու համար հարկավոր է իրականացնել հասարակության խստագույն գիտական հետազոտություն: Հարկ է ստեղծել սոցիալական ֆիզիկա: Բեկոնի և Դեկարտի հետ միասին Կոնտը կարծում է, որ միայն գիտությունն է թույլ տալիս մարդուն իշխել բնությանը: Առաջ է գալիս սոցիոլոգիան, որը դիտարկման և կշռադատման արդյունքում հաստատում է հասարակական երևույթների օրենքները: Սոցիալական ստատիկան ուսումնասիրում է այն պայմանները, որոնք ընդհանուր են բոլոր դարաշրջանների համար (պետական կառույց, ընտանիք, աշխատանքի բաժանում և այլն): Սոցիալական ստատիկայի հիմնական օրենքը կյանքի տարբեր ասպեկտների կապն է: Ինչ վերաբերում է սոցիալական դինամիկային, ապա այն ուսումնասիրում է հասարակության զարգացման օրենքները, որոնցից կարևորագույնն են երեք փուլերի և առաջընթացի օրենքները:
Աստվածաբանական փուլը կապված է ֆեոդալիզմի հետ: Հեղափոխությունը և բողոքական ռեֆորմը համընկնում են մետաֆիզիկական փուլի հետ: Պոզիտիվ փուլին բնորոշ է արդյունաբերական հասարակությունը, որտեղ ըստ Կոնտի գիտակցության վերջանական ազատությունն է: Եվ այսպես, սոցիալական ստատիկան հետազոտում է կարգի պայմանները, իսկ դինամիկան առաջընթացի պայմանները: Մարդկության առաջընթացքը տեղի ունի համաձայն բնականորեն անհրաժեշտ փուլերի: Մարդկության պատմությունը մարդկային բնության ծավալումն է: Թեպետ մարդկության զարգացումը շարժվում է աստվածաբանական փուլից դեպի պոզիտիվը, ավանդությունը չի արժեզրկվում: Անցյալը հղի է ապագայով: Սոցիալական ֆիզիկան ռացիոնալ քաղաքագիտության նախադրյալն է:
Մարդիկ ըստ Կոնտի սոցիալական են և կարիք չկա ստեղծելու հասարակական դաշինք, որի մասին գրում էր Ռուսոն: Դասակարգելով գիտությունները, Կոնտը ներկայացնում է դրանք բարդացման կարգով: Աստվածաբանությունը, մետաֆիզիկան և էթիկան պոզիտիվ չեն, գիտություն համարվել չեն կարող: Հոգեբանությունը լծորդված է կենսաբանությանը: «Դասընթացի» առաջին հատորը նվիրված է մաթեմատիկային: Աստղագիտությունը ազատվել է մետաֆիզիկայի իշխանությունից Կոպերնիկոսի, Կեպլերի և Գալիլեյի ջանքերով: Ֆիզիկան նույն ճանապարհն է անցել շնորհիվ Հյուգենսի, Պասկալի և Նյուտոնի: Փիլիսոփայությունը պոզիտիվ գիտությունների թվում չի հիշատակվում: Այն հանգում է գիտությունների մեթոդաբանությանը:

Տես նաև Իմմանուել Կանտ Զուտ բանականության քննադատություն և Գեորգ Վիլհելմ Ֆրիդրիխ Հեգել Ոգու ֆենոմենոլոգիա
Օգյուստ Կոնտ | Պոզիտիվ փիլիսոփայության դասընթաց | համառոտ Օգյուստ Կոնտ | Պոզիտիվ փիլիսոփայության դասընթաց | համառոտ Reviewed by ՏԱՐԸՆԹԵՐՑՈՒՄ on января 12, 2016 Rating: 5
Технологии Blogger.