Թալեսի թեորեմԹեորեմը կրում է հին հույն փիլիսոփա և բնագետ Թալես Միլեթացու անունը:
Եթե երկու ուղիղներից մեկի վրա հաջորդաբար տեղադրվեն մի քանի հավասար հատվածներ և նրանց ծայրակետերով տարվեն երկրորդ ուղիղը հատող զուգահեռ ուղիղներ, ապա դրանք երկրորդ ուղղի վրա անջատում են միմյանց հավասար հատվածներ։
Կամ՝
Եթե անկյան կողմերը հատող զուգահեռ ուղիղները անկյան մի կողմի վրա անջատում են հավասար հատվածներ, ապա նրանք անկյան մյուս կողմի վրա ևս անջատում են հավասար հատվածներ:

Ապացույց
Դիցուք a ուղղի վրա տեղադրված են  A_1A_2  և  A_2A_3  հավասար հատվածները և նրանց ծայրակետերով տարված են զուգահեռ ուղիղներ, որոնք b ուղիղը հատում են  B_1 , B_2  և  B_3  կետերում, պահանջվում է ապացուցել, որ  B_1B_2  և  B_2B_3  հատվածները հավասար են։
Դիտարկենք այն դեպքը, երբ a և b ուղիղները զուգահեռ են։ Այս դեպքում կստացվի, որ  A_1A_2B_2B_1  և  A_2A_3B_3B_2  քառանկյունները զուգահեռագծեր են, հետևաբար  A_1A_2=B_1B_2  և  A_2A_3=B_2B_3  և, քանի որ ըստ պայմանի  A_1A_2=A_2A_3, հետևաբար  B_1B_2=B_2B_3։ Դիտարկենք այն դեպքը, երբ a և b ուղիղները զուգահեռ չեն։ Դիտարկենք  A_1A_3B_3B_1  սեղանը։ Քանի որ ըստ պայմանի  A_2B_2  հատվածը զուգահեռ է սեղանի հիմքերին և  A_1A_2=A_2A_3, հետևում է, որ  A_2B_2  -ը հանդիսանում է սեղանի միջին գիծ։ Ինչից էլ հետևում է, որ  B_1B_2=B_2B_3։
Թեորեմն ապացուցված է։


Թալեսի թեորեմ Թալեսի թեորեմ Reviewed by ՏԱՐԸՆԹԵՐՑՈՒՄ on апреля 14, 2016 Rating: 5
Технологии Blogger.