Գրիգոր Պըլտեան | Յակոբներ


Պըլտեան Գրիգոր
Յակոբներ/ Գ. Պըլտեան.-Եր.: «Զանգակ» հրատ., 2019. -512 էջ:

«Յակոբներ»ը հեղինակի «Գիշերադարձ» շարքի մեկ նոր փուլն է:
Պէյրութ, լրագրական ասպարէզի սեմին, պատմասանը թերթի կտրօնէ մը մեկնելով հետախուզութիւն մը կը սկսի. «Երթալ մինչեւ մտածումին ծայրը, մէկ անգամէն պարզել ամեն ինչ, ձերբազատել քողարկուած պատկերը որ կը թափառի խօսքերու ետին»:

Գրիգոր Պըլտեան | Յակոբներ Գրիգոր Պըլտեան | Յակոբներ Reviewed by ՏԱՐԸՆԹԵՐՑՈՒՄ on апреля 18, 2019 Rating: 5
Технологии Blogger.